άλλωστε  

  • außerdem
    upvotedownvote
  • neben
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... προετοιμάζει για τον επερχόμενο χειμώνα. Στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, άλλωστε, ξεκινάει επίσημα και το φθινόπωρο, με την άφιξη του Ήλιου στο φθινοπωρινό ...

... ότι δέχεται ελάχιστες βροχές είναι πολύ εύφορη χάρη στο ποτάμι Μπαράντα. Άλλωστε η πεδιάδα αυτή τροφοδοτεί την πρωτεύουσα με λαχανικά και άλλα γεωργικά ...

... γραπτά κείμενα. Είναι θέμα ορισμού των όρων Προϊστορία και Πρωτοϊστορίας. Άλλωστε όσο προχωρούν η εύρεση, η μελέτη και η αξιοποίηση όλο και περισσότερων ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

alloste, allwste


Deutsche Synonyme zu: άλλωστε

auch u. a. darüber hinaus und weiterhin zusätzlich des Weiteren ferner ebenso weiters außerdem im Übrigen zumal ansonsten zudem obendrein unter anderem nicht zuletzt auch weil zugleich überdies i. a. inter alia über (...) hinaus daneben dazu weiter hierneben alldem ungeachtet dennoch ungeachtet alledem dessen ungeachtet unabhängig davon ungeachtet (all) dessen all dem ungeachtet abseits dessen neben zusätzlich zu nebendem nebst abgesehen von zu allem Überfluss noch dazu mehr noch ein Übriges tun zum Überfluss (und) auch und dazu benachbart bei angrenzend nahe anliegend Nachbar... in der Umgebung (von) nicht nur (...) sondern auch das eine und auch das andere zum einen, zum anderen so und auch so sowohl ... als auch erstens ..., zweitens beides (der ...) ebenso wie (der ...) ebenso wie plus wie noch wie auch wie sowie sowohl ja ja sogar zuzüglich gemessen an im Vergleich zu verglichen mit im Verhältnis zu in Relation zu dagegen dafür

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15