άκρως Adv.  [akros, akrws]

  Adj.
(103)

Etymologie zu άκρως

Ο άνθρωπος είναι άκρως αυστηρός


GriechischDeutsch
Για τις 28800 εταιρείες που δεν υπόκεινται στη συμπληρωματική φορολογία στην οποία υπόκεινται οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το προτεινόμενο φορολογικό σύστημα δεν αποτελεί, κατ' ουσίαν, επιβολή ενός γενικού φόρου επί των επιχειρηματικών κερδών, αλλά ένα συνδυασμό ποικίλων μεμονωμένων φόρων που υπόκεινται σε ανώτατα όρια τα οποία καθιστούν τη φορολογική επιβάρυνση είτε άκρως χαμηλή είτε ανύπαρκτη (η μεταρρύθμιση αναφέρεται στο Γιβραλτάρ ως «μηδενικός φορολογικός συντελεστής»).Für die 28000 Unternehmen, für die die zusätzlichen Steuern für Versorgungsdienste und Finanzdienstleistungen nicht gelten, ist das vorgesehene Steuersystem eigentlich keine Gesamtsteuer auf Unternehmensgewinne, sondern eine Kombination von verschiedenen einzelnen Steuern, für die es Höchstsätze gibt, die bewirken, dass die zu zahlenden Steuern entweder extrem gering sind oder erst gar nicht anfallen (die Reform wird in Gibraltar als „Nullsteuer“ bezeichnet).

Übersetzung bestätigt

Πράγματι, η S & P θεωρεί ότι η δυνητική στήριξη που παρέχει το ιταλικό κράτος στην Poste Italiane είναι «ισχυρή», ενώ η στήριξη που παρέχει το γαλλικό κράτος στη La Poste είναι «άκρως ισχυρή».So vertritt die Agentur S & P die Auffassung, dass die potenzielle Unterstützung des italienischen Staates für Poste Italiane „stark“ ist, während sie die Unterstützung des französischen Staats für La Poste als „extrem stark“ ansieht.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή δεν αποκλείει ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο αυτή η διαφορετική αξιολόγηση επηρεάζεται από το μέγεθος της εγγύησης, την ύπαρξη της οποίας υπενθύμισε η S & P στην ίδια ανακοίνωση αμέσως μετά την εκτίμηση ότι η La Poste λαμβάνει άκρως ισχυρή στήριξη του κράτους.Die Kommission schließt nicht aus, dass bei dieser unterschiedlichen Einschätzung auch der Einfluss der Bürgschaft eine Rolle spielt, auf die S & P in derselben Studie direkt im Anschluss an die Aussage, La Poste genieße eine extrem starke Unterstützung, hinweist.

Übersetzung bestätigt

Η επιλογή των χημικών ουσιών βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: i) οι χημικές ουσίες κυκλοφορούν στο εμπόριο, ii) αντιπροσωπεύουν την πλήρη βαθμολογική κλίμακα ερεθιστικότητας Draize (από μη ερεθιστικό έως ισχυρό ερεθιστικό), iii) έχουν σαφώς καθορισμένη χημική δομή, iv) είναι αντιπροσωπευτικές της χημικής λειτουργικότητας που χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης και v) δεν τους αποδίδονται άκρως τοξικά χαρακτηριστικά (π.χ. καρκινογόνες ή τοξικές για το αναπαραγωγικό σύστημα) και το κόστος διάθεσης των αποβλήτων τους δεν θεωρείται απαγορευτικό.Die Auswahl der Chemikalien basiert auf den folgenden Kriterien: i) die Substanzen sind im Handel erhältlich; ii) sie repräsentieren die volle Bandbreite der Draize-Reizstufen (von nicht reizend bis stark reizend); iii) sie haben eine klar definierte chemische Struktur; iv) sie sind repräsentativ für die im Validierungsprozess verwendete chemische Funktionalität, v) sie weisen kein extrem toxisches Profil auf (z. B. krebserregend oder toxisch für das Reproduktionssystem) und sie sind nicht mit unerschwinglichen Entsorgungskosten verbunden.

Übersetzung bestätigt

1.8 Η υφιστάμενη νομοθετική διαδικασία (κανονισμός του Συμβουλίου ο οποίος συνοδεύεται από κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις) είναι άκρως περίπλοκη και δυσνόητη για τους πολίτες.1.8 Das derzeitige Rechtsetzungsverfahren (Verordnung des Rates mit delegierten und Durchführungsrechtsakten) ist extrem kompliziert und für die Bürger kaum verständlich.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu άκρως.Griechische Definition zu άκρως

άκρως [ákros] adv (L)

extremely, exceedingly, deeply, greatly, utterly (syn L εις άκρον, στο έπακρο, εντελώς):
είναι άκρως ευαίσθητος, ευχαριστημένος, λυπημένος |
μια άκρως ενδιαφέρουσα μονομαχία |
άκρως αντίθετες κατευθύνσεις |
απόφυγε μια δημοσιότητα άκρως αντίθετη με την ιδιοσυγκρασία του |
κάτι που είναι άκρως αντίθετο προς το νόμο του χρέους (Theodorakop) |
άκρως απόρρητο top secret |
δύσκολα κομμάτια άκρως δυσνόητα |
ωφελήθηκε με άκρως ευνοϊκούς όρους |
οι σχέσεις μου υπήρξαν άκρως τυπικές |
υπηρεσία άκρως απαραίτητη |
χώρα άκρως εμπορική |
πνεύμα άκρως συντηρητικό |
κατάσταση άκρως συντηρητική |
η γλώσσα είναι άκρως συντηρητική |
μίλησε κατά τρόπο άκρως ανησυχαστικό |
άκρως συγκεκριμένα θέματα |
άκρως ειδικά άρθρα |
ακρότατα ρομαντικό τοπίο |
κηρύχνουνται απεργίες, δημιουργούνται κόμματα ακρότατα εθνικιστικά (Kazantz) |
ανιχνεύουν τις δημόσιες εκδηλώσεις τους, ακόμη και την άκρως ιδιωτική τους ζωή (Papanoutsos) |
πίνακες ... σε απόλυτη αντίθεση ... προς το ακρότατα λιτό θέαμα που παρουσιάζει η Σταύρωση (Kanellop) |
μεταβάλλει αυτή την ακρότατα σπρωχμένη αισθησιοκρατία στο εντελώς αντίθετό της (Athanasiadis-N)
[fr K, PatrG ἄκρος ← AG]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback