όρεξις  

  • Sehnsucht
    upvotedownvote
  • verlangen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Hλιάδης, «δύο γεροντάκια που περνούν τυχαία από την σκηνή τους έρχεται η όρεξις να ιδούν τα πρόσωπά των αποθανατισμένα. Bεβαιούν ότι ημπορούν να παίξουν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

oreksis

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15