πολυ-  

  • multi-
    upvotedownvote
  • sehr
    upvotedownvote
  • sehr groß
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... 450.000 ανθρώπους[εκκρεμεί παραπομπή]. Οι δημόσιοι χώροι της πόλης αντηχούσαν τόσο πολύ εξαιτίας των διερχόμενων αρμάτων με τις σιδερένιες ρόδες, που ...

... κατέλαβε την πόλη, άρχισε να προσαρτά στην επικράτειά του ολοένα και περισσότερες περιοχές με τους στρατηγούς του. Ο Δημήτριος βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση ...

... πολιορκούσε την πόλη της Μεσσήνης, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, ωστόσο επιβίωσε. Μετά την ανάρρωσή του εξασφάλισε τη συμμαχία αρκετών πόλεων που στο παρελθόν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

poli-, poly-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15