πλέον  

  • bis jetzt
  • mehr
  • jetzt

Beispielsätze

Δεν τον πιστεύω πλέον.

Οι παραδόσεις πλέον δεν έχουν κανέναν νόημα.

Στις μέρες μας δεν υπάρχουν πλέον Νίντζα και Σαμουράι στην Ιαπωνία.

Quelle: glavkos, glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pleon

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15