πια  

  • mehr
  • nicht mehr

Beispielsätze

Αυτός δε μένει εδώ πια.

Δε μου αρέσεις πια.

Δεν ήπια ούτε σταγόνα σήμερα.

Quelle: ellasevia, ellasevia, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pia

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15