μεγάλα  

  • groß
    upvotedownvote
  • Größe
    upvotedownvote
  • gute Beziehungen haben
    upvotedownvote

Beispielsätze

Εκείνα τα μήλα είναι μεγάλα.

Εκείνα τα σπίτια είναι μεγάλα.

Έχουμε μεγάλα, μεσαία και μικρά. Τί μέγεθος θέλετε;

Quelle: enteka, enteka, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

megala, merala

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15