μάχη  

  • Kampf
  • Schlacht

Beispielsätze

Μετά την μάχη αυτοί παρέδωσαν την πόλη στον εχθρό.

Ένας από τους φοιτητές μας λογομάχησε με τον καθηγητή.

Αυτοί πέθαναν στη μάχη.

Quelle: glavkos, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

machi, maxh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15