λύση  

  • Lösung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Έχεις βρει καμιά καλή λύση;

Βρήκατε καμιά καλή λύση;

Βρήκα μιά λύση, αλλά τη βρήκα τόσο γρήγορα που δε μπορεί να είναι η σωστή.

Quelle: mululatv, mululatv, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

lisi, lysh


Deutsche Synonyme zu: λύση

Lösung Auftrennung Ablösung Abtrennung Passwort Codewort Geheimcode Losungswort Parole Zugangswort Kennwort Schlüsselwort Kodewort Zugangscode Leitsatz Motto Leitspruch Devise Sinnspruch Wahlspruch Slogan Maxime Mantra Antwort Ergebnis Auflösung Beantwortung Problemlösung Problembeseitigung Problembewältigung Störungsbehebung Lösungskonzept Wurst Scheiße Ausscheidung Kacke Haufen Exkrement Stuhl Fäkalien Kot Fäzes Antwortmöglichkeit Antwortvorschlag Auswahlmöglichkeit Option Auswahlantwort Bewältigung Vollendung Vollbringung Erfüllung Abschluss


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ λύση λύσεις
Genitiv λύσης
& λύσεως
λύσεων
Akkusativ λύση λύσεις
Vokativ λύση λύσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15