κύρια  

  • primär
  • haupt

Beispielsätze

Τι σκοπεύεις να κάνεις το Σαββατοκύριακο;

Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο;

Πως πήγε το Σαββατοκύριακο;

Quelle: enteka, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kiria, kyria

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15