κωλοφαρδία  

  •    Dusel
  •    Schwein
  •    Glück

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kolofardia, kolofarthia, kwlofardia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κωλοφαρδία κωλοφαρδίες
Genitiv κωλοφαρδίας κωλοφαρδιών
Akkusativ κωλοφαρδία κωλοφαρδίες
Vokativ κωλοφαρδία κωλοφαρδίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15