καταφύγιο  

  •    Berghütte
  •    Schutz
  •    Tierheim

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katafigio, katafijio, katafygio


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ καταφύγιο καταφύγια
Genitiv καταφυγίου
& καταφύγιου
καταφυγίων
& καταφύγιων
Akkusativ καταφύγιο καταφύγια
Vokativ καταφύγιο καταφύγια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15