καταφύγιο  

  • Berghütte
  • Schutz
  • Tierheim

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katafigio, katafijio, katafygio

Ähnliche Worte

καταφύγιον


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ καταφύγιο καταφύγια
Genitiv καταφυγίου
& καταφύγιου
καταφυγίων
& καταφύγιων
Akkusativ καταφύγιο καταφύγια
Vokativ καταφύγιο καταφύγια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15