ισχυρός  

  • mächtig
    upvotedownvote
  • stark
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο Ροβέρτος ο ισχυρός ή Ροβέρτος Δ΄ του Βορμς (Robert le Fort, 820 – 2 Ιουλίου 866) μαγδράβος της Νευστρίας από τον Οίκο των Ροβερτιδών. ήταν γιος του ...

... Την ισχυρή αλληλεπίδραση ή ισχυρή δύναμη αντιλαμβανόμαστε σήμερα ως την αλληλεπίδραση μεταξύ των κουάρκ και των γκλουονίων, η οποία περιγράφεται από τη ...

... μονάρχης, έμεινε διάσημη κυρίως γιατί κατόρθωσε να γοητεύσει δυο από τους ισχυρότερους άνδρες της εποχής της, τον Ιούλιο Καίσαρα και τον Μάρκο Αντώνιο, αλλά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ischiros, isxyros

Ähnliche Worte

ισχυρός -ή -ό

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15