επίσης  

  • auch
    upvotedownvote
  • ebenfalls
    upvotedownvote
  • gleichfalls
    upvotedownvote

Beispielsätze

Όχι μόνο ο γιος του, αλλά επίσης και η κόρη του είναι διάσημη.

Έχω όρεξη να παίξω χαρτιά. Και εγώ επίσης.

Αυτός την αγαπάει, αυτή τον αγαπάει επίσης.

Quelle: Anouli, thanos2731, thanos2731


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

episis, epishs

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15