εξασκώ  

  • üben
  • praktizieren

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μαλακιολογία ή μαλακιοζωολογία, ενώ μαλακιολόγος ονομάζεται ο επιστήμονας που εξασκεί το επάγγελμα. Στη συνομοταξία αυτή περιλαμβάνονται τα αμφίνευρα, τα δίθυρα ...

... καθορίζουν την ψυχική κατάσταση του ατόμου, έτσι ώστε αν οι πιέσεις που εξασκούν το ένα πάνω στο άλλο είναι ετεροβαρείς, τότε δημιουργούνται συγκρούσεις ...

... Αναγέννησης που κυκλοφορούσαν στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και από το 1563 εξασκούσε επίσημα το επάγγελμα του ζωγράφου. Η πληροφορία αυτή εκμαιεύεται από μία ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eksasko, eksaskw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15