ενώ  

  • dort wo
    upvotedownvote
  • während
    upvotedownvote

Beispielsätze

Βλέπει τηλεόραση ενώ σιδερώνει.

Ο άντρας μου διαβάζει εφημερίδα ενώ τρώει πρωινό.

Ο κατηγορούμενος πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου την Παρασκευή.

Quelle: enteka, mululatv, Gumiho


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eno, enw


Deutsche Synonyme zu: ενώ

solange (wie) dabei dieweil derweil alldieweil während wie (jemand) so (+ Verb) im Verlauf (dessen / einer Sache) indem bei laufenden (...) bei alledem bei alldem obgleich obwohl dennoch wiewohl obschon wenngleich obzwar wennschon auch wenn trotzdem gleichwohl innerhalb (von) innert binnen im Laufe von bis spätestens hinwiederum (ganz) im Gegenteil andererseits hingegen dagegen im Gegensatz dazu im Unterschied dazu handkehrum jedoch konträr dazu hinwieder demgegenüber aber wohingegen im Kontrast dazu nur dahingegen wogegen währenddessen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15