διοχετεύω  

  •    umlenken
  •    leiten
  •    entwässern
  •    ablassen

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diochetevo, thiochetevo, dioxeteyw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15