διαλογούμαι  

  • denken
  • bedenken

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ανήκει στον Ισοκράτη και αναφέρεται στο Πανηγυρικό του: «Παναθηναϊκός». Ο Διάλογος των Μηλίων με τους Αθηναίους είναι ένα από τα δραματικότερα επεισόδια του ...

... στοιχεία με τον Ύμνο αλλά και πολλές αδυναμίες, Η Καταστροφή των Ψαρών, ο Διάλογος, που αναφέρεται στη γλώσσα (βλέπε παρακάτω), η Γυναίκα της Ζάκυθος. Το ...

... Ο Πρωταγόρας είναι διάλογος του Πλάτωνα, που γράφτηκε στην πρώτη σωκρατική περίοδο της συγγραφικής του δραστηριότητας και αναφέρεται στους ηθικούς κινδύνους ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dialogume, dialorume, thialogume, dialogoymai


Synonyme:

σκέφτομαι, στοχάζομαι

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15