διέρχομαι  

  • durchfahren
    upvotedownvote
  • durchlaufen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ενώνει δύο σημεία της περιφέρειας ενός κύκλου και διέρχεται από το κέντρο του ή κάθε ευθεία που διέρχεται από το κέντρο κύκλου και περατώνεται στη περιφέρεια ...

... επιφάνειας της γης διέρχεται ένας και μόνο ένας γήινος μεσημβρινός, άπειροι επομένως και οι μεσημβρινοί της γης. Ο μεσημβρινός που διέρχεται από το αστεροσκοπείο ...

... Υπογείως της πλατείας διέρχεται ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος των Αθηνών στην ομώνυμη στάση. Από την πλατεία διέρχονται οι οδοί Χέυδεν, 3ης Σεπτεμβρίου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dierchome, thierchome, dierxomai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15