διάλος  

  • Teufel
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Hendrix Experience (δημ. το 1966, διαλ. το 1969) Sam & Dave (δημ. το 1961, διαλ. το 1981) The Yardbirds (δημ. το 1962, διαλ. το 1968, επανασυστάθηκαν το 1992) ...

... μεθυλοκυκλοβουταδιένιο Με απόσπαση αλογόνου (X2) από 3,4-διαλο-1-μεθυλοκυκλοβουτένιο παράγεται κυκλοβουταδιένιο: 3,4-διαλο-1-μεθυλοκυκλοβουτένιο ...

... 46944°N 17.24472°E / 40.46944; 17.24472 Ο Τάραντας (ιταλ. Taranto , τοπ. διάλ. Tàrande) είναι παραθαλάσσια πόλη της Ιταλίας χτισμένη στην θέση της αρχαίας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dialos, thialos


Synonyme:

διάβολος

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15