δανειστής  

  • Gläubiger
  • Verleiher
  • Kreditgeber

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

danistis, thanistis, daneisths


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ δανειστής δανειστές
Genitiv δανειστή δανειστών
Akkusativ δανειστή δανειστές
Vokativ δανειστή δανειστές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15