δίλημμα  

  • Dilemma

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το Δίλημμα του Σκατζόχοιρου, γνωστό επίσης και ως Δίλημμα του Ακανθόχοιρου, είναι μια αναλογία των προκλήσεων που φέρει η ανθρώπινη οικειότητα. Περιγράφει ...

... Το δίλημμα του φυλακισμένου γνωστό παράδειγμα της θεωρίας των παιγνίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο σε πολλές καταστάσεις του πραγματικού κόσμου ...

... κατάχρηση του τελεστή «και», βλέπε Πλάνη Συμφωνίας-πακέτου. Το ψευδές δίλημμα δεν είναι απαραίτητα καθ' αυτό «δί-λημμα» ή διχοτόμηση, δηλαδή δεν περιορίζεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dilimma, thilimma, dilhmma


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ δίλημμα διλήμματα
Genitiv διλήμματος διλημμάτων
Akkusativ δίλημμα διλήμματα
Vokativ δίλημμα διλήμματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15