γιαγέρνω  

 • eine Richtung einnehmen
  upvotedownvote
 • etwas zurückbringen
  upvotedownvote
 • Meinung ändern
  upvotedownvote
 • zurückkommen
  upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

giagerno, jiajerno, giagernw


Synonyme:

επιστρέφω

κατευθύνομαι

διαβαίνω

περνώ

πέφτω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15