αφαίρεση  

 • Abstraktion Aberkennung
  upvotedownvote
 • Entfernung
  upvotedownvote
 • Entwendung
  upvotedownvote
 • Entzug
  upvotedownvote
 • Wegnahme
  upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aferesi, afairesh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αφαίρεση αφαιρέσεις
Genitiv αφαίρεσης
& αφαιρέσεως
αφαιρέσεων
Akkusativ αφαίρεση αφαιρέσεις
Vokativ αφαίρεση αφαιρέσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15