αφής  

  • seitdem
  • wenn
  • seit

Beispielsätze

Πότε άρχισες να χρησιμοποιείς φακούς επαφής;

Πότε αρχίσατε να χρησιμοποιείτε φακούς επαφής;

Πότε άρχισες να φοράς φακούς επαφής;

Quelle: musiclover, musiclover, musiclover


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15