αλλό  

 • andere
  upvotedownvote
 • anderswo
  upvotedownvote
 • mehr
  upvotedownvote
 • sonst
  upvotedownvote
 • und sonst so?
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αντικειμένου που είναι επικίνδυνο είτε για τον ποδοσφαιριστή, είτε για κάποιο άλλο συμμετέχοντα. Διάφορες διοργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν μεμονωμένα ...

... φτάνουν ως και τις 800.000), δηλαδή το 25-50% του ευρωπαϊκού τους πληθυσμού. Άλλες ομάδες που κρίθηκαν «φυλετικά κατώτερες» ή «ανεπιθύμητες» ήταν οι εξής: ...

... ελβετικό δήμο του Βάλ Μυστάϊρ. Mεγάλο μέρος της έκτασης που καλύπτει το Πράτο αλλό Στέλβιο, βρίκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου του Στέλβιο. Την περιοχή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

allo

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15