αλλά  

  • aber

Beispielsätze

Τα αγγλικά δεν είναι εύκολα, αλλά είναι ενδιαφέροντα.

Ο ορισμός της "οικογένειας" έχει αλλάξει με τα χρόνια.

Ανταλλάξαμε χαιρετισμούς.

Quelle: Sprachprofi, anmaretto, anmaretto


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

alla

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15