αλάνα  

  •    Platz
  •    Baulücke
  •    unbebautes Grundstück
  •    Frau die herumlungert
  •    Frau die durch die Straßen ziegt
  •    Gesetzlose Frau

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

alana


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αλάνα αλάνες
Genitiv αλάνας αλανών
Akkusativ αλάνα αλάνες
Vokativ αλάνα αλάνες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15