ακριβώς  

  • genau
    upvotedownvote
  • nur
    upvotedownvote

Beispielsätze

Nα βρίσκεσαι εκεί στις έξι ακριβώς.

Λες το ένα, αλλά κάνεις ακριβώς το αντίθετο.

Τώρα είναι τρεις ακριβώς.

Quelle: enteka, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

akrivos, akribws


Deutsche Synonyme zu: ακριβώς

treffsicher auf den Punkt zielsicher genau treffend punktgenau passgenau genau passend jawohl ganz recht gewissenhaft richtig korrekt fehlerfrei exakt prägnant akkurat präzise präzis haargenau akribisch minuziös (äußerst) sorgfältig minutiös sehr genau peinlich genau fein säuberlich penibel mit äußerster Sorgfalt aufs Genaueste aufs Gewissenhafteste bis ins letzte Detail bis zur (aller)letzten Kleinigkeit aufs Sorgfältigste skrupulös sorgfältig reiflich gründlich in allen Einzelheiten ja stimmt yep (szenesprachl.) roger ja genau stimmt genau absolut! definitiv! du sagst es! Sie sagen es! hundertprozentig! positiv aber ja! aber sicher! Word! nur doch dennoch aber trotzdem jedoch indes indessen bloß allein dabei trotz und allem zwar (...) doch alleinig ausschließlich lediglich einzig nichts als einzig und allein und sei es nur schier schlicht und einfach schlicht und ergreifend nichts weiter als aus dem einzigen Grund (dass) hinwiederum (ganz) im Gegenteil andererseits hingegen dagegen im Gegensatz dazu im Unterschied dazu handkehrum konträr dazu hinwieder demgegenüber wohingegen im Kontrast dazu dahingegen wogegen während währenddessen alldieweil dieweil knapp so gerade eben (noch) gerade eben gerade mal grad mal gerade noch denkbar knapp sehr knapp grade mal kaum nicht mal keine (+ Zahl) nicht mehr als hauchdünn schon allerdings denn doch rein nichts (weiter) als einfach ganze (vor Zahl)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15