ένωση  

 • Einheit
  upvotedownvote
 • Union
  upvotedownvote
 • Verbindung
  upvotedownvote
 • Vereinigung
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σταθερότερη διμερή οργανομεταλλική ένωση, το δωδεκακαρβονυλικό ιρίδιο , Ir4(CO)12, το Ir έχει αριθμό οξείδωσης 0. Σ' αυτή την ένωση, κάθε ένα από τα άτομα ιριδίου ...

... αντικαταστήσει τον Τσάρο Νικόλαο Β΄. Το 1922, η Σοβιετική Ένωση σχηματίστηκε μετά την ένωση της Ουκρανικής ΣΣΔ, της Ρωσικής ΣΣΔ, της Λευκορωσικής ΣΣΔ ...

... μεγάλη χρήση τους. Το οξείδιο του ρουθηνίου (VIII), RuO4, είναι πτητική ένωση, πολύ τοξική και μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις, αν έρθει σε επαφή με εύφλεκτα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enosi, enwsh


Deutsche Synonyme zu: ένωση

Laufwerk Gerät Einheit Harmonie Eintracht Einigkeit Übereinstimmung Einssein Friede-Freude-Eierkuchen eitel Sonnenschein Maßeinheit Maß Bauteil Komponente Modul Baugruppe Element Bauelement Unität Einzigkeit Ganzheit Geschlossenheit Monade Unteilbares Interessenverband Union Lobby Interessengruppe Verband Verbindung Interessengemeinschaft Spezis Interessenorganisation Pressure-Group Interessenvertretung Interessensvertretung Interessensgruppe Pakt Koalition Bündnis Konföderation Bund Vereinigung Schulterschluss Allianz Staatenbund Zusammenschluss Föderation Unionsparteien Brücke Bindung Anbindung Relation Bezug Verhältnis Beziehung Zusammenhang Verknüpfung Wechselbeziehung Verkettung Verpflichtung Vernetzung Anschlussmöglichkeit Konnektivität Schnittstelle Anschluss Interface Liierung Assoziation Konnotation Gedankenverbindung Bindeglied Umsteigemöglichkeit Konnexion Umgang Kontakt Konnex Berührung Brückenschlag Interaktion Kommunikation Annäherung Burschenschaft Korps Nexus Gefüge Nabe Fusion Zusammenlegung Unternehmenszusammenschluss (Vorgang) Merger Verschmelzung Unternehmensverbindung Zugehörigkeit Zuordnung Angliederung Verbund Verein

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15