ένωση  

  • Verbindung
  • Einheit
  • Union

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σταθερότερη διμερή οργανομεταλλική ένωση, το δωδεκακαρβονυλικό ιρίδιο , Ir4(CO)12, το Ir έχει αριθμό οξείδωσης 0. Σ' αυτή την ένωση, κάθε ένα από τα άτομα ιριδίου ...

... αντικαταστήσει τον Τσάρο Νικόλαο Β΄. Το 1922, η Σοβιετική Ένωση σχηματίστηκε μετά την ένωση της Ουκρανικής ΣΣΔ, της Ρωσικής ΣΣΔ, της Λευκορωσικής ΣΣΔ ...

... μεγάλη χρήση τους. Το οξείδιο του ρουθηνίου (VIII), RuO4, είναι πτητική ένωση, πολύ τοξική και μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις, αν έρθει σε επαφή με εύφλεκτα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enosi, enwsh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15