ώστε  

  • also
    upvotedownvote
  • dass
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Δώστε μου ένα λεπτό.

Quelle: enteka, enteka, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

oste, wste


Deutsche Synonyme zu: ώστε

mithin folglich also dementsprechend danach demgemäß deshalb demzufolge im Weiteren nachdem im weiteren Verlauf im Folgenden in der Folge daraufhin als Folge dessen infolgedessen somit dadurch demnach im weiteren Fortgang in der Konsequenz resultierend daraus alldieweil da da ja da obendrein weil denn nämlich indem ergo insofern wo

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15