όρθιος Adj.  [orthios]

(47)
  Adj.
(42)
  Adj.
(29)
  Adj.
(12)

Etymologie zu όρθιος

όρθιος altgriechisch ὄρθιος


GriechischDeutsch
Αλλά τώρα ήταν όρθιος πραγματικά ευθεία, ντυμένη με ένα στενό-τοποθέτηση μπλε στολή με χρυσά κουμπιά, όπως αυτά υπηρέτες φορούν σε ένα τραπεζικό ίδρυμα.Aber jetzt war er im Stehen wirklich gerade, gekleidet in einem eng anliegenden blauen Uniform mit goldenen Knöpfen, wie die, die Diener tragen in eine Bank.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
σηκωμένος
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
όρθιος -α -ο

Grammatik

Noch keine Grammatik zu όρθιος.Griechische Definition zu όρθιος

όρθιος, επίθ.

Όρθιος, κατακόρυφος, στητός:
(Έκθ. χρον. 358), (Ορνεοσ. αγρ. 54628
έκφρ. εις το όρθιον ιστάμενος = (προκ. για κορμοστασιά) ορθοτενής, στητός:
(Δούκ. 13717).
[αρχ. επιθ. όρθιος. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback