{το}  όπιο Subst.  [opio]

{das}    Subst.
(168)

Etymologie zu όπιο

όπιο Koine-Griechisch ὄπιον altgriechisch ὀπός


GriechischDeutsch
Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά (εκτός από γλυκόριζας, λυκίσκου, πυρέθρου και ριζών φυτών με rotZnone, καθώς και εκτός από όπιο)Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge (ausg. von Süßholzwurzeln, Hopfen, Pyrethrum und rotenonhaltigen Wurzeln sowie Opium)

Übersetzung bestätigt

Η κλάση 1302 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.Zu Position 1302 gehören insbesondere Süßholz-Auszug, Pyrethrum-Auszug, Hopfen-Auszug, Aloe-Auszug und Opium.

Übersetzung bestätigt

Το Office 39 επίσης καλλιεργεί παπαρούνες στην επαρχία του βόρειου Hamkyo’ng και στην επαρχία του βόρειου Pyongan ενώ παράγει όπιο και ηρωίνη στο Hamhu’ng και στο Nachin.Das Office 39 betreibt außerdem Mohnfarmen in den Provinzen North Hamkyo’ng und North Pyongan und stellt in Hamhu’ng and Nachin Opium und Heroin her.

Übersetzung bestätigt

Το Γραφείο 39 διαχειρίζεται επίσης αγροκτήματα καλλιέργειας μήκωνος της υπνοφόρου στις επαρχίες North Hamkyo’ng και North Pyongan και παράγει όπιο και ηρωίνη στη Hamhu’ng και στη Nachin.Das Office 39 betreibt darüber hinaus Mohnplantagen in den Provinzen Nord-Hamkyo’ng und Nord-Pyongan und produziert Opium und Heroin in Hamhu’ng und Nachin.

Übersetzung bestätigt

Το Γραφείο 39 επίσης καλλιεργεί παπαρούνες στην επαρχία του βόρειου Hamkyo’ng και στην επαρχία του βόρειου Pyongan ενώ παράγει όπιο και ηρωίνη στο Hamhu’ng και στο Nachin.Das Office 39 betreibt außerdem Mohnfarmen in den Provinzen North Hamkyo'ng und North Pyongan und stellt in Hamhu'ng and Nachin Opium und Heroin her.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
αφιόνι
Deutsche Synonyme
OpiumGriechische Definition zu όπιο

όπιο το [ópio] : 1. ναρκωτικό που προέρχεται από την κάψα ενός είδους παπαρούνας: Παίρνει / καπνίζει όπιο. Πόλεμος του οπίου. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback