{η}  ψύχρανση Subst.  [psichransi, psyxransh]

{die}    Subst.
(2)
{die}    Subst.
(0)

GriechischDeutsch
Στην περίπτωση αυτή, η στοχοθετημένη ελευθέρωση του CO2 – με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα θα πετύχουν –μπορεί να είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να μετριαστεί η ενδεχόμενη πτώση της θερμοκρασίας στο απώτερο μέλλον ως τμήμα του "φυσιολογικού" κύκλου (εκτός αν η ψύχρανση είναι απλώς βραχυπρόθεσμη).Dann wäre die gezielte Freisetzung von CO2 auch geeignet, eine möglicherweise in fernerer Zukunft, und bei Erfolg der gegenwärtigen Maß­nahmen, als Folge des "natürlichen" Zyklus wieder eintretende Temperaturabsenkung (soweit es sich nicht nur um eine kurzfristige Abkühlung handelt) zu mildern.

Übersetzung bestätigt

Κατά την περίοδο όπου σημειώνονταν δραματικές πτώσεις της θερμοκρασίας, η ψύχρανση του κλίματος ποτέ δεν εμποδίστηκε από το γεγονός ότι εκείνη την εποχή, ο αέρας περιείχε μέχρι και 10% ή περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με σήμερα.Während einer Periode, in der es zu einem dramatischen Abfall der Temperatur kam, ließ sich die Abkühlung des Klimas niemals dadurch verhindern, dass zu diesem Zeitpunkt bis zu 10 % weniger Kohlendioxid oder gar noch weniger in der Luft war als jetzt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ψύχρανση.Singular

Plural

Nominativdie Abkühlung

die Abkühlungen

Genitivder Abkühlung

der Abkühlungen

Dativder Abkühlung

den Abkühlungen

Akkusativdie Abkühlung

die Abkühlungen
Singular

Plural

Nominativdie Erkältung

die Erkältungen

Genitivder Erkältung

der Erkältungen

Dativder Erkältung

den Erkältungen

Akkusativdie Erkältung

die Erkältungen
Griechische Definition zu ψύχρανση

ψύχρανση η [psíxransi] : το αποτέλεσμα του ψυχραίνω.

[λόγ. < ελνστ. ψύχραν(σις) -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback