{η}  ψυχρότητα Subst.  [psichrotita, psyxrothta]

{die}    Subst.
(31)
{die}    Subst.
(3)
{die}    Subst.
(1)
{die}  
Kuhle (ugs.)
  Subst.
(0)

Etymologie zu ψυχρότητα

ψυχρότητα ψυχρότης


GriechischDeutsch
η συναισθηματική ή διανοητική βία (φραστική επιθετικότητα, ασεβής συμπεριφορά, αγνόηση, συναισθηματική ψυχρότητα, κοινωνική απομόνωση, απειλή φυσικής ή άλλης βίας ή κακοποίησης, υβριστική ή ταπεινωτική αντιμετώπιση, κλπ.)emotionale oder psychische Gewalt (verbale Aggression, Missachtung oder Ignorierung, emotionale Kälte, soziale Isolierung, Bedrohung mit körperlicher oder anderer Gewalt oder anderen Übeln, Beschimpfungen, Demütigungen usw.);

Übersetzung bestätigt

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν: εξανθήματα, κνησμό, πρήξιμο, δυσκολία στην αναπνοή, χαμηλή πίεση αίματος (τα σημεία περιλαμβάνουν ωχρότητα και ψυχρότητα του δέρματος, ταχυκαρδία), αίσθημα ζάλης και εφίδρωση.Die Anzeichen können sein: Urtikaria, Juckreiz, Schwellungen, Atemnot, niedriger Blutdruck (die Anzeichen hierfür können Blässe, Kälte der Haut und schneller Herzschlag sein), Benommenheit und Schwitzen.

Übersetzung bestätigt

Όχι συχνές: Υπόταση, περιφερική ψυχρότητα, ορθοστατική υπότασηGelegentlich: Hypotonie, periphere Kälte, orthostatische Hypotonie

Übersetzung bestätigt

Υπέρταση, υπόταση συμπεριλαμβανομένης ορθοστατικής υπότασης, περιφερική ψυχρότηταHypertonie, Hypotonie einschließlich orthostatische Hypotonie, Kälte der Körperperipherie

Übersetzung bestätigt

Υπέρταση, υπόταση συμπεριλαμβανομένης ορθοστατικής υπότασης, περιφερική ψυχρότηταHypertonie, Hypotonie, einschließlich orthostatische Hypotonie, Kälte der Körperperipherie

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ψυχρότητα

ψυχρότητα η [psixrótita] : η ιδιότητα ή η κατάσταση του ψυχρού ή, συνήθ. μτφ., η έλλειψη συναισθηματικότητας, ψυχικής θέρμης, ενθουσιασμού, συμπάθειας κτλ.: Xαιρέτησε με ψυχρότητα. Περισσότερο με απωθούσε η ψυχρότητα του βλέμματός του. Οι σχέσεις μας άρχισαν να αποκαθίστανται ύστερα από μια μεγάλη περίοδο έντασης και ψυχρότητας. || (ειδ.): Σεξουαλική ψυχρότητα.

[λόγ. < αρχ. ψυχρότης, αιτ. -ητα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback