{ο}  ψυχισμός  Subst.  [psichismos, psyxismos]

Etymologie zu ψυχισμός

ψυχισμός französisch psychisme psychique ψυχή + -ισμός


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu ψυχισμός

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie ψυχισμός

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu ψυχισμός

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu ψυχισμός

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu ψυχισμός

ψυχισμός ο [psixizmós] : το σύνολο των ενσυνείδητων και ασυνείδητων ψυχικών δυνάμεων ενός ατόμου και γενικότερα η ψυχική του κατάσταση: Aνώμαλος ψυχισμός.

[λόγ. < γαλλ. psychisme < psych(ique) = ψυχ(ικός) -isme = -ισμός]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ψυχισμός

Noch keine Fragen.
Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15