{το}  ψοφίμι Subst.  [psofimi]

{der}    Subst.
(0)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu ψοφίμι

ψοφίμι ψοφίμιο ψοφιμαίον altgriechisch ψοφῶ


GriechischDeutsch
Αντί για χόρτα και σπόρους ταίζαμε τα βοοειδή με ψοφίμια γατιών, ποντίκια και άλλα ζώα, και νομίζω, ότι αυτό ακριβώς είναι το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε τώρα.Statt Gräser und Körner verfüttern wir an Rinder Kadaver von Hauskatzen, Käfigratten und anderen Tieren, und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, der jetzt mitbesprochen werden muss.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
κουφάρι
λέσι
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ψοφίμι

ψοφίμι το [psofími] : 1.πτώμα ζώου που έχει μείνει άταφο και έχει αρχίσει να μυρίζει: Tα κοράκια τρέφονται με ψοφίμια. Mυρίζει ψοφίμι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback