ψιθυρίζω  Verb  [psithirizo, psithyrizw]

Ähnliche Bedeutung wie ψιθυρίζω

Noch keine Synonyme

Grammatik


ΨΙΘΥΡΙΖΩ
I whisper
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ψιθυρίζωψιθυρίζουμε, ψιθυρίζομε
ψιθυρίζειςψιθυρίζετε
ψιθυρίζειψιθυρίζουν(ε)
Imper
fekt
ψιθύριζαψιθυρίζαμε
ψιθύριζεςψιθυρίζατε
ψιθύριζεψιθύριζαν, ψιθυρίζαν(ε)
Aoristψιθύρισαψιθυρίσαμε
ψιθύρισεςψιθυρίσατε
ψιθύρισεψιθύρισαν, ψιθυρίσαν(ε)
Per
fect
έχω ψιθυρίσειέχουμε ψιθυρίσει
έχεις ψιθυρίσειέχετε ψιθυρίσει
έχει ψιθυρίσειέχουν ψιθυρίσει
Plu
per
fect
είχα ψιθυρίσειείχαμε ψιθυρίσει
είχες ψιθυρίσειείχατε ψιθυρίσει
είχε ψιθυρίσειείχαν ψιθυρίσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ψιθυρίζωθα ψιθυρίζουμε, θα ψιθυρίζομε
θα ψιθυρίζειςθα ψιθυρίζετε
θα ψιθυρίζειθα ψιθυρίζουν(ε)
Fut
ur
θα ψιθυρίσωθα ψιθυρίσουμε, θα ψιθυρίζομε
θα ψιθυρίσειςθα ψιθυρίσετε
θα ψιθυρίσειθα ψιθυρίσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ψιθυρίσειθα έχουμε ψιθυρίσει
θα έχεις ψιθυρίσειθα έχετε ψιθυρίσει
θα έχει ψιθυρίσειθα έχουν ψιθυρίσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ψιθυρίζωνα ψιθυρίζουμε, να ψιθυρίζομε
να ψιθυρίζειςνα ψιθυρίζετε
να ψιθυρίζεινα ψιθυρίζουν(ε)
Aoristνα ψιθυρίσωνα ψιθυρίσουμε, να ψιθυρίσομε
να ψιθυρίσειςνα ψιθυρίσετε
να ψιθυρίσεινα ψιθυρίσουν(ε)
Perfνα έχω ψιθυρίσεινα έχουμε ψιθυρίσει
να έχεις ψιθυρίσεινα έχετε ψιθυρίσει
να έχει ψιθυρίσεινα έχουν ψιθυρίσει
Imper
ativ
Presψιθύριζεψιθυρίζετε
Aoristψιθύρισεψιθυρίστε
Part
izip
Presψιθυρίζοντας
Perfέχοντας ψιθυρίσει
InfinAoristψιθυρίσει


Griechische Definition zu ψιθυρίζω

ψιθυρίζω [psiθirízo] -εται στη σημ. 3 : 1.λέω κτ. με πολύ χαμηλή φω νή έτσι που να το ακούσει μόνο όποιος βρίσκεται πολύ κοντά μου: Kάτι μου ψιθύρισε στ΄ αυτί αλλά δεν άκουσα καλά. Tον είδαν να σκύβει και να της ψιθυρίζει κάποιο μυστικό. || μιλώ πολύ χαμηλόφωνα, γιατί δε θέλω ή δεν τολμώ να μιλήσω στην κανονική ένταση· (πρβ. μουρμουρίζω): Παρακαλώ μην ψιθυρίζετε· θέλω απόλυτη ησυχία. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ψιθυρίζω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15