{το}  χώρισμα Subst.  [chorisma, xwrisma]

{das}    Subst.
(97)
{die}    Subst.
(23)
(0)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu χώρισμα

χώρισμα Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλαPanzerschränke, Türen und Fächer für Stahlkammern, Sicherheitskassetten und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen

Übersetzung bestätigt

Χρηματοκιβώτια, πόρτες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλαPanzerschränke, Türen und Fächer für Stahlkammern, Sicherheitskassetten und ähnl. Waren, aus unedlen Metallen

Übersetzung bestätigt

Πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκιαTüren und Fächer für Stahlkammern

Übersetzung bestätigt

CPA 25.99.21: Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλαCPA 25.99.21: Panzerschränke, Türen und Fächer für Stahlkammern, Sicherheitskassetten und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen

Übersetzung bestätigt

Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκιαPanzerschränke, Türen und Fächer für Stahlkammern

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Abteil
Trennwand
ZwischenwandGriechische Definition zu χώρισμα

χώρισμα το [xórizma] : 1.η ενέργεια του χωρίζω. ANT ένωμα: Tο χώρισμα της περιουσίας, μοίρασμα. Tο χώρισμα ενός χώρου σε άλλους μικρότερους, διαίρεση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback