{το}  χωρίο Subst.  [chorio, xwrio]

{das}    Subst.
(32)
{der}    Subst.
(2)
(0)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu χωρίο

χωρίο altgriechisch χωρίον


GriechischDeutsch
Στις 15 Απριλίου 2016 η Βουλγαρία επιβεβαίωσε περισσότερες εκδηλώσεις εστιών στο χωριό Bialo Pole, στην περιφέρεια Stara Zagora, και στα χωριά και Radievo και Marijno στην περιφέρεια Haskovo.Am 15. April 2016 bestätigte Bulgarien weitere Ausbrüche im Dorf Bialo Pole, Oblast Stara Sagora, und in den Dörfern Radiewo und Marijno, Oblast Chaskowo.

Übersetzung bestätigt

από τα δυτικά — κατά μήκος της τοπικής οδού με νότια κατεύθυνση από τη διασταύρωση με την οδό που συνδέει τα χωριά Sutno και Νiemirów έως τη γραμμή του ποταμού Bug·von Süden: entlang der Bezirksstraße Nr. 2007W mit dem gesamten Dorf Borsuki und dem Waldgebiet in der Schleife des Flusses Bug;

Übersetzung bestätigt

από τα ανατολικά και νότια — από τα σύνορα με το βοεβοδάτο lubelskie από την τοπική οδό που συνδέει τα χωριά Makarówka και Cełujki, κατά μήκος των συνόρων με το βοεβοδάτο lubelskie έως την περιφερειακή οδό αριθ. 2020W, και στη συνέχεια κατά μήκος αυτής της οδού αριθ. 2020W έως τη διασταύρωσή της με την περιφερειακή οδό αριθ. 698 στο χωριό Wólka Nosowska, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του χωριού Wólka Nosowska·von Osten: vom Dorf Stara Bordziłówka entlang der in nördlicher Richtung verlaufenden lokalen Straße bis zur Kreuzung der Bezirksstraßen Nr. 1022 und Nr. 1025, dann entlang der Straße Nr. 1025 bis zum Dorf Nosów;

Übersetzung bestätigt

από τα δυτικά — από τα σύνορα με το βοεβοδάτο lubelskie κατά μήκος της τοπικής οδού που συνδέει τα χωριά Cełujki και Makarówka έως το χωριό Makarówka, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του χωριού Makarówka, στη συνέχεια με κατεύθυνση βορειοδυτικά κατά μήκος της επαρχιακής οδού αριθ. 2037W έως το χωριό Huszlew, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του χωριού Huszlew, στη συνέχεια από το χωριό Huszlew κατά μήκος της επαρχιακής οδού αριθ. 2034W έως το τέλος του δάσους, στη συνέχεια με κατεύθυνση ανατολικά κατά μήκος των βορείων συνόρων του δάσους, έως τα ανατολικά σύνορα του Gmina Huszlew, στη συνέχεια στη βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος των δυτικών συνόρων του δάσους έως την περιφερειακή οδό αριθ. 698·von Norden: vom Dorf Nosów entlang der Bezirksstraße Nr. 1024 in westlicher Richtung bis zur Grenze mit dem województwo mazowieckie;

Übersetzung bestätigt

από τα ανατολικά — από το χωριό Kolonia Budy σε ευθεία γραμμή έως το χωριό Sokoli Gród, στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια έως την τοπική οδό που ενώνει τα χωριά Kulesze και Wilamówka·von Osten: vom Dorf Wólka Nurzecka in einer geraden Linie in Richtung der Grenze des powiat siemiatycki, dann entlang der Grenze des powiat siemiatycki bis zum Fluss Pulwa;

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
ανάγνωσμα
απόσπασμα
περικοπή
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
χωριουδάκιGriechische Definition zu χωρίο

χωρίο το [xorío] : 1.περικοπή, απόσπασμα κειμένου: Στο Θουκυδίδη υπάρχουν πολλά δύσκολα χωρία. Ένα χωρίο από την Aγία Γραφή. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback