χρυσός -ή -ό Adj.  [chrisos -i -o, xrysos -h -o]

(985)
  Adj.
(9)

GriechischDeutsch
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και τουλάχιστον μέχρι τον υπολογισμό του νομισματικού εισοδήματος και για το οικονομικό έτος 2007, ο χρυσός αποτιμάται βάσει της τιμής της ουγκιάς καθαρού χρυσού σε ευρώ, όπως διαμορφώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2002.Im Rahmen dieses Beschlusses und zumindest bis zur Berechnung der monetären Einkünfte für das Geschäftsjahr 2007 wird Gold auf der Grundlage des Goldpreises in Euro pro Feinunze zum 31. Dezember 2002 bewertet.

Übersetzung bestätigt

Κατ’ εξαίρεση σε σχέση με τα παραπάνω, θεωρείται ότι ο χρυσός δεν παράγει εισόδημα και ότι οι τίτλοι που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής παράγουν εισόδημα με βάση το επιτόκιο αναφοράς.».In Abweichung hiervon gilt, dass Gold kein Einkommen erzeugt und Wertpapiere, die für geldpolitische Zwecke gehalten werden, zum Referenzzinssatz Einkommen erzeugen.“

Übersetzung bestätigt

Άυλος χρυσός, όπως υπόλοιπα σε λογαριασμούς καταθέσεων σε χρυσό (γενικοί λογαριασμοί μετάλλου), προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις σε χρυσό που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές: i) συναλλαγές αναβάθμισης ή υποβάθμισης και ii) πράξεις ανταλλαγής βάσει του τόπου φύλαξης ή της καθαρότητας του χρυσού, όπου ανάμεσα στην παράδοση και την παραλαβή παρεμβάλλονται περισσότερες από μία εργάσιμες ημέρεςPhysisches Gold, d. h. Barren, Münzen, Platten, Klumpen auf Lager oder auf dem Transportweg zwischen Lagern; nicht physisch vorhandenes Gold wie beispielsweise Goldsichtkonten (Metallkonten), Termineinlagen und Goldforderungen aus folgenden Transaktionen: i) Upgradingoder Downgrading-Transaktionen, und ii) nicht taggleich abgewickelte Goldlagerstellenund Goldgehaltswaps

Übersetzung bestätigt

Πολύτιμα μέταλλα (χρυσός, άργυρος, μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου, με εξαίρεση όμως τον υδράργυρο)Edelmetalle (Gold, Silber, Platingruppe, jedoch nicht Quecksilber),

Übersetzung bestätigt

Κοινά μέταλλα επαργυρωμένα, και κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός επιπλατινωμένα, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίαςSilberplattierungen auf unedlen Metallen, Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • χρυσός (maskulin)
  • χρυσή (feminin)
  • χρυσό (neutrum)
Grammatik zu χρυσός -ή -ό

>Griechische Definition zu χρυσός -ή -ό

χρυσός ο [xrisós] : 1.χημικό στοιχείο, πολύτιμο μέταλλο με κίτρινο χρώμα και μεταλλική λάμψη, μαλακό, ελατό και ανοξείδωτο, που υπάρχει σε πετρώματα ή στην άμμο των ποταμών: Kοιτάσματα / ψήγματα χρυσού. Aυτοφυής / καθαρός χρυσός -ή -ό. (λόγ. έκφρ.) άπεφθος* χρυσός -ή -ό. || Kράματα χρυσού, με ασήμι, χαλκό κτλ., που τα χρησιμοποιούν για την κατασκευή νομισμάτων, κοσμημάτων, σκευών κτλ.: H καθαρότητα του χρυσού σε κράματα καθορίζεται με τα καράτια. Πλάκες / ράβδοι / φύλλα χρυσού. Tα αποθέματα χρυσού της Tράπεζας της Ελλάδος. || (οικον.): Kανόνας χρυσού, νομισματικό σύστημα που έχει ως βάση το απόθεμα χρυσού σε μια χώρα· χρυσός κανόνας. (γνωμ.) ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός -ή -ό, πολλές φορές μας εντυπωσιάζει κτ. που στην πραγματικότητα δεν αξίζει τίποτε. ΦΡ μαύρος* χρυσός -ή -ό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback