{το}  χειμαδιό Subst.  [chimadio, chimathio, xeimadio]

{das}    Subst.
(0)

Etymologie zu χειμαδιό

χειμαδιό Koine-Griechisch χειμάδιον


GriechischDeutsch
Οι σφήκες ήρθε από τις χιλιάδες για να καταθέσουν μου τον Οκτώβριο, ως προς τα χειμαδιά, και εγκαταστάθηκαν στα παράθυρα μου εντός και σχετικά με τα γενικά στους τοίχους, μερικές φορές αποθαρρύνουν τους επισκέπτες από την είσοδο.Die Wespen kamen Tausende, um meine Hütte im Oktober, als in die Winterquartiere, und ließ sich auf meinem Fenster innerhalb und an den Wänden Overhead, manchmal Abschreckung Besucher aus Eingabe.

Übersetzung nicht bestätigt

Όπως και οι σφήκες, πριν τελικά πήγε σε χειμαδιά το Νοέμβριο, συνήθιζα να προσφεύγουν στη βορειοανατολική πλευρά του Walden, το οποίο ο ήλιος, η οποία αντικατοπτρίζεται από το γήπεδο πεύκα και τα βράχια του κάστρου, έκανε την τζάκι της λίμνης? είναι τόσο pleasanter and wholesomer που θερμαίνονται από τον ήλιο, ενώ μπορείτε να είστε, παρά από μια τεχνητή φωτιά.Wie die Wespen, bevor ich ging schließlich in die Winterquartiere im November, habe ich Rückgriff auf der nordöstlichen Seite des Walden, dem die Sonne, von der Teilung wider Pinienwäldern und dem steinigen Ufer, machten die

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu χειμαδιό

χειμαδιό το [ximaδjó] : (οικ.) τόπος κατάλληλος, κυρίως στα πεδινά, για να ξεχειμάζουν οι βοσκοί με τα κοπάδια τους: Tο χειμώνα οι τσοπάνηδες κατεβαίνουν στα χειμαδιά.

[μσν. χειμαδείον με συνίζ. για αποφυγή της χασμ. < αρχ. χειμάδ(ιον) -είον]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback