{ο}  χαλκουργός Subst.  [chalkurgos, chalkurros, xalkoyrgos]

{der}    Subst.
(1)

Etymologie zu χαλκουργός

χαλκουργός Koine-Griechisch χαλκουργός χαλκός + ἔργον


GriechischDeutsch
Ήμουν χαλκουργός.Ich war ein Kupferschmied.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
χαλκεύς
χαλκευτής
χαλκιάς
χαλκωματάς
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu χαλκουργός

χαλκουργός ο [xalkurγós] : (λόγ.) τεχνίτης που κατεργάζεται το χαλκό· χαλκιάς.

[λόγ. < ελνστ. χαλκουργός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback