φταρνίζομαι Verb  [ftarnizome, ftarnizomai]

  Verb
(6)

Etymologie zu φταρνίζομαι

φταρνίζομαι Koine-Griechisch πτέρνομαι altgriechisch πτάρνῠμαι πταίρω


GriechischDeutsch
Μου είχε απαγορεύσει να παίζω, να κουνιέμαι, ακόμα και να φταρνίζομαι.Sie hatte mir verboten zu spielen, mich zu bewegen, sogar zu niesen.

Übersetzung nicht bestätigt

Μια θεία μου λάτρευε ένα γυναικείο γαλλικό άρωμα... κάθε φορά που την πλησίαζα ή έμπαινα σε δωμάτιο που ήταν εκείνη δε μπορούσα να σταματήσω να φταρνίζομαι.Eine meiner Tanten mochte ein bestimmtes französisches Parfum. Wenn ich auch nur in ihrer Nähe war, konnte ich nicht aufhören zu niesen.

Übersetzung nicht bestätigt

Γιατί φταρνίζομαι;Warum muss ich niesen?

Übersetzung nicht bestätigt

Όχι. Απλά μερικές φορές φταρνίζομαι όταν κοιτάω σε φως.Ich muss nur manchmal niesen, wenn ich ins Licht gucke.

Übersetzung nicht bestätigt

η κοκαΐνη φταίει, μερικές φορές με κάνει να φταρνίζομαι.Kokain, wisst ihr, davon muss ich immer niesen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu φταρνίζομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φταρνίζομαιφταρνιζόμαστε
φταρνίζεσαιφταρνίζεστε, φταρνιζόσαστε
φταρνίζεταιφταρνίζονται
Imper
fekt
φταρνιζόμουν(α)φταρνιζόμαστε, φταρνιζόμασταν
φταρνιζόσουν(α)φταρνιζόσαστε, φταρνιζόσασταν
φταρνιζόταν(ε)φταρνίζονταν, φταρνιζόντανε, φταρνιζόντουσαν
Aoristφταρνίστηκαφταρνιστήκαμε
φταρνίστηκεςφταρνιστήκατε
φταρνίστηκεφταρνίστηκαν, φταρνιστήκαν(ε)
Per
fekt
έχω φταρνιστείέχουμε φταρνιστεί
έχεις φταρνιστείέχετε φταρνιστεί
έχει φταρνιστείέχουν φταρνιστεί
Plu
per
fekt
είχα φταρνιστείείχαμε φταρνιστεί
είχες φταρνιστείείχατε φταρνιστεί
είχε φταρνιστείείχαν φταρνιστεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φταρνίζομαιθα φταρνιζόμαστε
θα φταρνίζεσαιθα φταρνίζεστε, θα φταρνιζόσαστε
θα φταρνίζεταιθα φταρνίζονται
Fut
ur
θα φταρνιστώθα φταρνιστούμε
θα φταρνιστείςθα φταρνιστείτε
θα φταρνιστείθα φταρνιστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φταρνιστείθα έχουμε φταρνιστεί
θα έχεις φταρνιστείθα έχετε φταρνιστεί
θα έχει φταρνιστείθα έχουν φταρνιστεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φταρνίζομαινα φταρνιζόμαστε
να φταρνίζεσαινα φταρνίζεστε, να φταρνιζόσαστε
να φταρνίζεταινα φταρνίζονται
Aoristνα φταρνιστώνα φταρνιστούμε
να φταρνιστείςνα φταρνιστείτε
να φταρνιστείνα φταρνιστούν(ε)
Perfνα έχω φταρνιστείνα έχουμε φταρνιστεί
να έχεις φταρνιστείνα έχετε φταρνιστεί
να έχει φταρνιστείνα έχουν φταρνιστεί
Imper
ativ
Presφταρνίζεστε
Aoristφταρνίσουφταρνιστείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristφταρνιστεί

Griechische Definition zu φταρνίζομαι

φταρνίζομαι [ftarnízome] & φτερνίζομαι [fternízome] .1β : εκπνέω αέρα από το στόμα και τη μύτη απότομα και ηχηρά, με πιάνει φτάρνισμα: Είναι κρυωμένος και φταρνίζεται συνέχεια. Όταν φταρνίζεσαι, λένε πως κάποιος σε θυμάται.

[αρχ. πτάρνυμαι, ελνστ. πτέρνομαι > μσν. *πταρνίζομαι, *πτερνίζομαι μεταπλ. με βάση το συνοπτ. θ. πταρνυσθ- > μσν. *φταρνίζομαι, φτερνίζομαι με ανομ. τρόπου άρθρ. [pt > ft] ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback