φοβάμαι  

  • Angst haben
    upvotedownvote
  • sich fürchten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δε φοβάμαι τις αστραπές.

Τομ, φοβάμαι ότι θα βρούμε τον μπελά μας.

Για να σου πω την αλήθεια, φοβάμαι λίγο.

Quelle: musiclover, pinkmpnster, katkat


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

fovame, fobamai


Deutsche Synonyme zu: φοβάμαι

(etwas) fürchten bibbern befürchten (sich) ängstigen bangen Angst haben Schiss inne Buchs haben (den) Flattermann kriegen Muffensausen haben (jemandem) geht die Muffe (1 zu 1000) (die) Hosen voll haben (die) Hosen gestrichen voll haben (Verstärkung) (jemandem) geht der Arsch auf Grundeis (jemandem) geht der Arsch mit Grundeis (jemandem) geht die Düse (das) Herz in der Hose (haben / tragen) (sich) fürchten (jemandem) bang(e) (zumute) sein

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15