φθείρω  Verb  [fthiro, ftheirw]

Ähnliche Bedeutung wie φθείρω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze φθείρω

... χρησιμοποιείται και για άλλα φθειράπτερα. Η ψείρα, (καθαρεύουσα: η "φθειρ" της φθειρός, πληθυντικός: φθείρες), είναι παρασιτικό ζωύφιο, που προσβάλλει τον άνθρωπο και ...

... ανεκτική στάση απέναντι στους κλέφτες, έτσι ώστε οι τελευταίοι αφενός να φθείρουν τα στρατεύματα του Αλή Πασά και αφετέρου να τον κρατούν μακριά από τη Λευκάδα ...

... διασφαλίζει τον τεμαχισμό και την λειοτρίβηση της τροφής. Η αδαμαντίνη φθείρεται από ουσίες όπως η ζάχαρη και τα αναψυκτικά. Dontia.gr Αυτό το λήμμα ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze verschleißen

... Ein Italienisches Sprichwort sagt: „Auf dem Weg vom Wort zur Tat verschleißen mehr als ein Paar Schuhe.“ ...

... gebrautes Merzenbier in minuto verschleißen [= verkaufen] und ihre Gäste dortselbst mit Bier u. Brod bedienen. Das Abreichen von Speisen und andern Getränken ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΦΘΕΙΡΩ
I erode
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φθείρωφθείρουμε, φθείρομεφθείρομαιφθειρόμαστε
φθείρειςφθείρετεφθείρεσαιφθείρεστε, φθειρόσαστε
φθείρειφθείρουν(ε)φθείρεταιφθείρονται
Imper
fekt
έφθειραφθείραμεφθειρόμουν(α)φθειρόμαστε
έφθειρεςφθείρατεφθειρόσουν(α)φθειρόσαστε
έφθειρεέφθειραν, φθείραν(ε)φθειρόταν(ε)φθείρονταν
Aoristέφθειραφθείραμεφθάρηκαφθαρήκαμε
έφθειρεςφθείρατεφθάρηκεςφθαρήκατε
έφθειρεέφθειραν, φθείραν(ε)φθάρηκεφθάρηκαν, φθαρήκαν(ε)
Per
fect
έχω φθείρειέχουμε φθείρειέχω φθαρείέχουμε φθαρεί
έχεις φθείρειέχετε φθείρειέχεις φθαρείέχετε φθαρεί
έχει φθείρειέχουν φθείρειέχει φθαρείέχουν φθαρεί
Plu
per
fect
είχα φθείρειείχαμε φθείρειείχα φθαρείείχαμε φθαρεί
είχες φθείρειείχατε φθείρειείχες φθαρείείχατε φθαρεί
είχε φθείρειείχαν φθείρειείχε φθαρείείχαν φθαρεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φθείρωθα φθείρουμε, θα φθείρομεθα φθείρομαιθα φθειρόμαστε
θα φθείρειςθα φθείρετεθα φθείρεσαιθα φθείρεστε, θα φθειρόσαστε
θα φθείρειθα φθείρουν(ε)θα φθείρεταιθα φθείρονται
Fut
ur
θα φθείρωθα φθείρουμε, θα φθείρομεθα φθαρώθα φθαρούμε
θα φθείρειςθα φθείρετεθα φθαρείςθα φθαρείτε
θα φθείρειθα φθείρουν(ε)θα φθαρείθα φθαρούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φθείρειθα έχουμε φθείρειθα έχω φθαρείθα έχουμε φθαρεί
θα έχεις φθείρειθα έχετε φθείρειθα έχεις φθαρείθα έχετε φθαρεί
θα έχει φθείρειθα έχουν φθείρειθα έχει φθαρείθα έχουν φθαρεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φθείρωνα φθείρουμε, να φθείρομενα φθείρομαινα φθειρόμαστε
να φθείρειςνα φθείρετενα φθείρεσαινα φθείρεστε, να φθειρόσαστε
να φθείρεινα φθείρουν(ε)να φθείρεταινα φθείρονται
Aoristνα φθείρωνα φθείρουμε, να φθείρομενα φθαρώνα φθαρούμε
να φθείρειςνα φθείρετενα φθαρείςνα φθαρείτε
να φθείρεινα φθείρουν(ε)να φθαρείνα φθαρούν(ε)
Perfνα έχω φθείρεινα έχουμε φθείρεινα έχω φθαρείνα έχουμε φθαρεί
να έχεις φθείρεινα έχετε φθείρεινα έχεις φθαρείνα έχετε φθαρεί
να έχει φθείρεινα έχουν φθείρεινα έχει φθαρείνα έχουν φθαρεί
Imper
ativ
Presφθείρεφθείρετεφθείρεστε
Aoristφθείρεφθείρτε, φθείρετεφθαρείτε
Part
izip
Presφθείρονταςφθειρόμενος
Perfέχοντας φθείρειφθαρμένος, -η, -οφθαρμένοι, -ες, -α
InfinAoristφθείρειφθαρεί


Griechische Definition zu φθείρω

φθείρω [fθíro] -ομαι Ρ πρτ. και αόρ. έφθειρα, απαρέμφ. φθείρει, παθ. αόρ. φθάρθηκα και φθάρηκα, απαρέμφ. φθαρθεί και φθαρεί, μππ. φθαρμένος : καταστρέφω κτ. ή κπ. σιγά σιγά, σταδιακά, βαθμιαία. 1α. προξενώ υλική βλάβη, ζημιά: Tο κάπνισμα / το ποτό / το ξενύχτι / οι καταχρήσεις φθείρουν την υγεία. β. προξενώ διάβρωση, τρώω: H σκουριά / τα άλατα φθείρουν τα μέταλλα. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu φθείρω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15