τρις    [tris]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu τρις

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie τρις

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung


Grammatik

Noch keine Grammatik zu τρις.Griechische Definition zu τρις

τρις [trís] επίρρ. : (λόγ.) τρεις φορές.

[λόγ. < αρχ. τρίς]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback