τρις    [tris]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie τρις

Noch keine Synonyme


Beispielsätze τρις

... Α. Μόρφυ εισήγαγεν ως τακτικόν γύμνασμα το παρά τοις Άγγλοις σύνηθες παιγνίδιον Foot Ball, εξασκουμένων των μελών του Συλλόγου δις ή τρις της εβδομάδος ...

... Α. Μόρφυ εισήγαγεν ως τακτικόν γύμνασμα το παρά τοις Άγγλοις σύνηθες παιγνίδιον Foot Ball, εξασκουμένων των μελών του Συλλόγου δις ή τρις της εβδομάδος ...

... 1,1 τρις Ευρώ. Σε αντίθεση με το τύπωμα χρήματος, η ποσοτική χαλάρωση είναι δημιουργία ηλεκτρονικού χρήματος, η οποία δίνει ρευστότητα στις τράπεζες και ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik

Noch keine Grammatik zu τρις.


Griechische Definition zu τρις

τρις [trís] επίρρ. : (λόγ.) τρεις φορές.

[λόγ. < αρχ. τρίς]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu τρις

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15