τριάντα  

  • dreißig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Εμείς παντρευτήκαμε τριάντα χρόνια πριν.

Είμαστα παντρεμένοι τριάντα χρόνια.

Είναι τριάντα βαθμοί κάτω απ' το μηδέν.

Quelle: glavkos, glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

trianta

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15