τρέπω  Verb  [trepo, trepw]

Ähnliche Bedeutung wie τρέπω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze τρέπω

... ΠΙΕ άηχα κλειστά [*p, *t, *k] τρέπονται σε ΠΓ άηχα τριβόμενα [f, þ, h]. 2) Τα ΠΙΕ ηχηρά κλειστά [*b, *d, *g] τρέπονται σε ΠΓ άηχα κλειστά [p, t, k]. 3) ...

... παρουσιάζει συχνά ο αντί α , π.χ. στροτός αντί στρατός, ένοτος αντί ένατος τρέπεται το ο σε υ, π.χ. άλλυ αντί άλλο, απύ αντί από έχει αρκετά ρήματα σε -μι ...

... για θυσίες προς τον Δία τους φόνευαν με πέλεκυ. Ο σφαγέας στη συνέχεια τρεπόταν σε φυγή και εξαφανιζόταν εγκαταλείποντας τον πέλεκυ. Έτσι κατά το νομικό ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze in die Flucht schlagen

... Flucht in die Zukunft (Originaltitel: Time after Time) ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1979. Er basiert auf dem im selben ...

... Die tollen Tanten schlagen zu ist eine deutsche Filmklamotte von Franz Josef Gottlieb aus dem Jahr 1971. Rudi und sein Freund Andy trampen in Richtung ...

... Krankenschwester schlagen, ein Teleport durch einen Überlebenden verwundet diesen nur bei gleichzeitigem Schlagen. Beim Teleport stößt die Krankenschwester ...

Quelle: Wikipedia

GrammatikΤΡΕΠΩ
I divert
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
τρέπωτρέπουμε, τρέπομεtrepomai">τρέπομαιτρεπόμαστε
τρέπειςτρέπετετρέπεσαιτρέπεστε, τρεπόσαστε
τρέπειτρέπουν(ε)τρέπεταιτρέπονται
Imper
fekt
έτρεπατρέπαμετρεπόμουν(α)τρεπόμαστε, τρεπόμασταν
έτρεπεςτρέπατετρεπόσουν(α)τρεπόσαστε, τρεπόσασταν
έτρεπεέτρεπαν, τρέπαν(ε)τρεπόταν(ε)τρέπονταν, τρεπόντανε, τρεπόντουσαν
Aoristέτρεψατρέψαμετράπηκατραπήκαμε
έτρεψεςτρέψατετράπηκεςτραπήκατε
έτρεψεέτρεψαν, τρέψαν(ε)τράπηκεετράπηκαν, τραπήκαν(ε)
Per
fect
έχω τρέψειέχουμε τρέψειέχω τραπείέχουμε τραπεί
έχεις τρέψειέχετε τρέψειέχεις τραπείέχετε τραπεί
έχει τρέψειέχουν τρέψειέχει τραπείέχουν τραπεί
Plu
per
fect
είχα τρέψειείχαμε τρέψειείχα τραπείείχαμε τραπεί
είχες τρέψειείχατε τρέψειείχες τραπείείχατε τραπεί
είχε τρέψειείχαν τρέψειείχε τραπείείχαν τραπεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα τρέπωθα τρέπουμε, θα τρέπομεθα τρέπομαιθα τρεπόμαστε
θα τρέπειςθα τρέπετεθα τρέπεσαιθα τρέπεστε, θα τρεπόσαστε
θα τρέπειθα τρέπουν(ε)θα τρέπεταιθα τρέπονται
Fut
ur
θα τρέψωθα τρέψουμε, θα τρέψομεθα τραπώθα τραπούμε
θα τρέψειςθα τρέψετεθα τραπείςθα τραπείτε
θα τρέψειθα τρέψουν(ε)θα τραπείθα τραπούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω τρέψειθα έχουμε τρέψειθα έχω τραπείθα έχουμε τραπεί
θα έχεις τρέψειθα έχετε τρέψειθα έχεις τραπείθα έχετε τραπεί
θα έχει τρέψειθα έχουν τρέψειθα έχει τραπείθα έχουν τραπεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να τρέπωνα τρέπουμε, να τρέπομενα τρέπομαινα τρεπόμαστε
να τρέπειςνα τρέπετενα τρέπεσαινα τρέπεστε, να τρεπόσαστε
να τρέπεινα τρέπουν(ε)να τρέπεταινα τρέπονται
Aoristνα τρέψωνα τρέψουμε, να τρέψομενα τραπώνα τραπούμε
να τρέψειςνα τρέψετενα τραπείςνα τραπείτε
να τρέψεινα τρέψουν(ε)να τραπείνα τραπούν(ε)
Perfνα έχω τρέψεινα έχουμε τρέψεινα έχω τραπείνα έχουμε τραπεί
να έχεις τρέψεινα έχετε τρέψεινα έχεις τραπείνα έχετε τραπεί
να έχει τρέψεινα έχουν τρέψεινα έχει τραπείνα έχουν τραπεί
Imper
ativ
Presτρέπετρέπετετρέπεστε
Aoristτρέψετρέψτε, τρέψετετραπείτε
Part
izip
Presτρέποντας
Perfέχοντας τρέψει
InfinAoristτρέψειτραπεί


Griechische Definition zu τρέπω

τρέπω [trépo] -ομαι παθ. αόρ. τράπηκα, απαρέμφ. τραπεί : 1. στρέφω. α. κάνω κπ. ή κτ. να αλλάξει κατεύθυνση: H υπεροχή του αντιπάλου τον έτρεψε προς την οδό της επιστροφής. || (παθ.) αλλάζω πορεία: Ο εχθρός εγκαταλείπει την προσπάθεια να περάσει στην Πελοπόννησο και τρέπεται προς βορρά. (έκφρ.) τρέπω κπ. σε (άτακτη) φυγή, τον αναγκάζω να υποχωρήσει τρέχοντας και με επέκταση, τον απομακρύνω ή τον αποτρέπω εντελώς από κπ. ή από κτ.: Ορμούν και τρέπουν τον εχθρό σε άτακτη φυγή. Οι φωνές του ταμία έτρεψαν σε φυγή τους επίδοξους ληστές. Ήταν τόσο άσχημος που, μόλις τον είδε, τράπηκε σε φυγή. β. (μτφ.) κατευθύνω κπ. προς έναν ορισμένο τρόπο ζωής: Ο πατέρας του τον έτρεψε από μικρό στο εμπόριο. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu τρέπω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15