{η}  τηλεόραση Subst.  [tileorasi, thleorash]

{das}    Subst.
(4307)
{der}    Subst.
(2020)
{der}    Subst.
(0)
{die}  
Mattscheibe (ugs.)
  Subst.
(0)

Etymologie zu τηλεόραση

τηλεόραση τηλε- + όραση ((Lehnübersetzung) französisch télévision télé- ( altgriechisch τηλε-) + vision: θέαμα, όραση)


GriechischDeutsch
Τα εξεταζόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδίκτυο.Die betreffenden Medien waren Zeitschriften, Fernsehen, Radio und Internet.

Übersetzung bestätigt

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου· συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερεςSendegeräte für den Rundfunk oder das Fernsehen, auch mit eingebautem Empfangsgerät oder Tonaufnahmeoder Tonwiedergabegerät; Fernsehkameras; digitale Fotoapparate und Videokameraaufnahmegeräte

Übersetzung bestätigt

συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών, εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 85165000, 85176939, 85177015, 85177019, 851920, 851930, 85198111 έως 85198145, 85198185, 85198911 έως 85198919, των κλάσεων 8521, 8525 και 8527, των διακρίσεων 852849, 852859 και 852869 έως 852872, της κλάσης 8529 και των διακρίσεων 854011 και 854012Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte und andere elektrotechnische Waren, Teile davon; Tonaufnahmeoder Tonwiedergabegeräte, Bildund Tonaufzeichnungsoder -wiedergabegeräte für das Fernsehen, Teile und Zubehör für diese Geräte, ausgenommen Waren der Unterpositionen 85165000, 85176939, 85177015, 85177019, 851920, 851930, 85198111 bis 85198145, 85198185, 85198911 bis 85198919, der Positionen 8521, 8525 und 8527, der Unterpositionen 852849, 852859 und 852869 bis 852872, der Position 8529 und der Unterpositionen 854011 und 854012

Übersetzung bestätigt

Διαδίκτυο, κινηματογράφος και άλλα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο),Internet, Kino und andere audiovisuelle Medien (Fernsehen, Rundfunk),

Übersetzung bestätigt

οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση και ραδιόφωνο),audiovisuelle Medien (Fernsehen und Rundfunk),

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher BedeutungGriechische Definition zu τηλεόραση

τηλεόραση η [tileórasi] : 1α. το σύνολο των τεχνικών μέσων που επιτρέπουν τη μετάδοση κινούμενων εικόνων και ήχου, με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων: Aσπρόμαυρη / έγχρωμη / καλωδιακή / δορυφορική τηλεόραση. Kλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Ελληνική / γερμανική / αμερικανική τηλεόραση, οι υπηρεσίες ή οι εκπομπές στις τηλεοράσεις αυτών των χωρών. Kρατική / ιδιωτική τηλεόραση. Σχολική / εκπαιδευτική τηλεόραση, με εκπαιδευτικό πρόγραμμα. || Σπουδάζει τηλεόραση, την τέχνη της δημιουργίας προγραμμάτων για την τηλεόραση. β. για τα τεχνικά μέσα και για το ανθρώπινο δυναμι κό που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση, τη δημιουργία και την παρου σίαση των προγραμμάτων της τηλεόρασης: Aναμεταδότης / κεραία / κάμερα / σταθμός / στούντιο / εκπομπή / πρόγραμμα της τηλεόρασης. Παρα γωγός / τεχνικός / εκφωνητής / ηθοποιός της τηλεόρασης. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback